Spara för allas framtid.

Välkommen till Humle Fonder. Vi vill skapa rätt avkastning genom att investera i kvalitetsbolag som har kraften att leverera långsiktig tillväxt och bidra till samhällets positiva utveckling.

Börja spara

Jag är övertygad att hållbarhet är en förutsättning för att leverera långsiktig avkastning.

Petter Löfqvist, Förvaltare

Rätt avkastning

Det är vår övertygelse att hållbarhet och avkastning går hand i hand. På Humle Fonder gör vi detta genom att investera i tillväxtbolag som vi kan vara med och påverka. Det är så vi sparar för allas framtid.

Enligt vår övertygelse är hållbart företagande en förutsättning för att säkra framtida tillväxt. Därför investerar vi i småbolag som har sin lönsamhet knuten till hållbarhet. Vi engagerar oss i dessa bolag så att de får potentialen att långsiktigt växa sina vinster. Det är den resan du får vara med på.

Vår investeringsfilosofi

Hållbarhet, en förutsättning för tillväxt

Vinsttillväxt och aktiekurser går hand i hand. Vi tror att innovativa kvalitetsbolag som bidrar till en hållbar framtid kommer att ha de bästa förutsättningarna att växa över tiden.

Möten gör skillnad

Att träffa företag och människor som delar vår övertygelse är kärnan till att hitta rätt. Att besöka bolagen och ha en ständig dialog med dem ger den bästa förutsättningen att verkligen förstå deras verksamhet och drivkrafter. Vår ambition är att spendera mer tid ute på fältet hos bolagen än inne på kontoret.

Små bolag har större potential

Småbolag har historiskt sett visat starkt tillväxt. Detta tack vare deras storlek, innovationsgrad, formbara affärsmodeller och att de ofta är ägarledda med engagerade medarbetare. Småbolag är ofta mindre genomlysta och många till antalet vilket gör att det finns möjlighet att hitta oslipade diamanter.

Vår fight för en hållbar framtid.

Hållbarhet

Vi tror på att hitta små nordiska bolag som har sin lönsamhet knuten till hållbarhet eller har kraften att förändra sig tillsammans med oss som ägare. Detta är en av de viktigaste delarna i vad vi kallar kvalitativ tillväxt.

Vårt angreppsätt

Vårt arbete med hållbarhet är en naturlig del av vår investeringsprocess. Vi använder både kvantitativ och kvalitativ data till grund för vår analys. Därefter delar vi upp processen i tre huvuddelar: hur vi väljer in bra bolag, hur vi väljer bort dåliga bolag och viktigast av allt – hur vi påverkar bolagen.

Rätt avkastning

Vi vill kunna ge våra sparare det vi kallar för ”rätt avkastning”, det vill säga avkastning från bolag som vi bedömer har förutsättningar att generera långsiktig vinsttillväxt. Samtidigt under resans gång vill vi även att bolagen ska bidra till samhällets positiva utveckling på ett hållbart sätt.

Rätt sparande skapar riktig förändring.

Välj rätt fond

Det är småbolagen som har potentialen att skapa den riktiga förändringen

Så driver vi tillväxt för dig som sparare

Läs mer om oss

Expedition Humle

Stöttar test om ulltäcken skyddar glaciärer från att smälta

Läs mer om expeditionen

Följ vår expedition!

Genom att följa oss via nyhetsbrev godkänner du att informationen kommer att skickas till Mailchimp. Läs mer här.
newsletter

Samarbetspartners

Riskinformation

Historisk avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. De pengar som placeras i fonden kan både öka och minska i värde och det är inte säkert att en investerare får tillbaka hela det insatta kapitalet. Ytterligare information finns i fondernas faktablad, informationsbroschyr, årsberättelse och halvårsredogörelse finns på humlefonder.se.